Links

My Links:

Franziska Böhm – Actress
www.en.franziska-boehm.de

Plan B – Krimi meets Jazz
www.planb-krimi-jazz.de

Music For Goodbye
www.trauerfeier-musik.com

Partners & Colleagues:

Bulgarian Voices Berlin
www.bulgarianvoicesberlin.de

Organizations:

DTKV – Berlin e.V. – Deutscher Tonkünstlerverband Berlin
www.dtkv-berlin.de

KSK – Künstlersozialkasse
www.kuenstlersozialkasse.de

GEMA
www.gema.de